In de ban van het onbekende

Afbeeldingsresultaat voor SEAMONSTER PNG

DE GESCHIEDENIS VAN IMAGINAIRE LANDEN EN OORDEN

Niets mooiers dan de verbeelding, niets gevaarlijker dan lichtgelovigheid. Het is tussen deze twee polen dat de mensheid in de loop der tijd op zoek is gegaan naar oorden waarop zij haar wensen, nachtmerries, dromen en utopieën projecteerde.

In deze zesdelige lezingenreeks treden we in de voetsporen van de tallozen die in het verleden – al dan niet aan hun schrijftafel – op zoek gingen naar verloren werelden, legendarische oorden en imaginaire landen. We volgen de avonturiers en auteurs in hun speurtochten naar het paradijs, de geheimzinnige Oriënt en de barre poolstreken, om uiteindelijk zelfs af te dalen naar het middelpunt der aarde.

Meestal onschuldig, gedreven door nieuwsgierigheid of zin voor avontuur. Soms bezield door religieuze of politieke motieven. Een enkele keer verblind door racistische ideeën
en overtuigingen van de eigen ‘raszuivere’ superioriteit.

Zeker is dat deze speurtochten hun sporen hebben nagelaten in de ‘echte’ geschiedenis; met soms grote politieke en maatschappelijke gevolgen. De mens is als geen ander in staat fictie werkelijkheid te laten worden…

  1. De Hof van Eden
  2. Het Eiland der Gelukzaligen. De omzwervingen van Sint Brandaan
  3. Pape Jan. Het legendarische rijk van priester-koning Johannes
  4. Atlantis. Het verloren continent
  5. Naar het middelpunt der aarde. Verborgen werelden onder de oppervlakte
  6. Ultima Thule & Hyperborea. De poolmythe en het nazisme

Data cursus In de ban van het onbekende, mei – juni 2019
(let op: niet op 10, 11 en 12 juni, week van Pinksteren)

PODIUM BABEL Sittard (voormalige Mavo Land van Gulick, Engelenkampstraat 23, toegang via de zij-ingang rechts van het gebouw)
zes maandagen: 6, 13, 20 en 27 mei; 3 en 17 juni
zes woensdagen: 8, 15, 22 en 29 mei; 5 en 19 juni

Keuze uit drie cursusmomenten:
maandagochtend: 10.00-12.00
woensdagochtend: 10.00-12.00
woensdagavond: 19.30-21.30

PESTHUYSPODIUM Maastricht
zes maandagen van 14.00 tot 16.00 uur
6, 13, 20 en 27 mei; 3 en 17 juni

CUYPERSHUIS Roermond
zes dinsdagen van 14.00 tot 16.00 uur
7, 14, 21 en 28 mei; 4 en 18 juni

Praktische informatie
Voor deelname aan de cursus betaalt u € 80,-
Studenten en minima betalen  € 35,-  Mocht u het cursusgeld niet kunnen opbrengen, dan kan er altijd in onderling overleg een lager bedrag worden afgesproken. Voor deelname aan losse cursusdelen betaalt u € 15,- (alleen wanneer u vier of minder delen kunt bijwonen).

U kunt het cursusgeld overmaken naar rekeningnummer NL 06 INGB 0748 372 857 t.n.v. B.J. de Graaf in Sittard (voor overschrijven vanuit het buitenland – BIC: INGBNL2A). Wilt u bij de overschrijving al naargelang ’Babel/IL’ (= Imaginaire Landen), ‘PHP/ IL’ (Pesthuyspodium) of ‘CH/ IL’ (Cuypershuis) vermelden? Dat maakt de verwerking van de inschrijvingen een stuk eenvoudiger.

De cursus In de ban het onbekende wordt samengesteld en gegeven door cultuur- en ideeënhistoricus Bart Jan de Graaf. De cursus bestaat uit zes lezingen van ongeveer twee uur, inclusief een koffiepauze. Bij elk deel zal een beknopte samenvatting worden uitgereikt van de in de lezing besproken materie.