Over Bart Jan

Bart JanIk ben afgestudeerd als historicus aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie ‘cultuur- en ideeëngeschiedenis vanaf de Verlichting’. Na afronding
van deze studie was ik onder meer elf jaar als kunsthistorische gids verbonden aan het Bonnefantenmuseum. Van 2006 tot 2012 werkte ik in Museum Het Domein in Sittard, waar ik onder andere een zevental tentoonstellingen organiseerde. Bij het drieluik ‘De Onderstroom’, een tentoonstellingsreeks over de roerige jaren ’60, ’70 en ’80 in de Westelijke Mijnstreek, verscheen in september 2012 een publicatie van mijn hand.
Tegenwoordig ben ik als freelancer werkzaam en geef ik cursussen met een cultuur- en ideeënhistorische inhoud, organiseer tentoonstellingen en ben ik betrokken bij
diverse activiteiten die onder de brede noemer ‘cultuureducatie’ zijn samen te vatten (publicaties, bijdragen aan catalogi, activiteiten in musea, lezingen, enzovoorts). Voor de komende jaren staan ook cursussen over filosofie en kunsthistorische
onderwerpen op het programma.