Home

pointing+hand+vintage+image+graphicsfairy1januari – februari 2022
Sergej Diaghilev, bezieler van de avant-garde

Een lezingenreeks bestaande uit zes live lezingen en/of twaalf videolezingen van ca.
45 minuten

Cursusaanbod Bart Jan de Graaf
Cultuur- en ideeëngeschiedenis

In 2012 ben ik begonnen met het aanbieden van cursussen cultuurgeschiedenis.
De eerste twee cursussen werden goed bezocht en enthousiast ontvangen. In
De metamorfose van de wereld werd aan de hand van vijf thema’s (tijd, ruimte,
onttovering, onderbewustzijn en massacultuur) een beeld geschetst van de grote
veranderingen die zich voordeden in het tijdperk van de Industriële Revolutie, terwijl
in de Stedenreeks de recente (cultuur)geschiedenis en de opkomende moderniteit
van vijf Europese metropolen werd behandeld (Wenen, Parijs, Londen, Brussel en
Barcelona). Andere cursussen volgden, waaronder twee reeksen ‘ideeëngeschiedenis’ over filosofen van de twintigste eeuw (met een enkele uitstap naar de late negentiende eeuw).
De cursussen bevielen zo goed dat ik besloot zowel het cursusaanbod als het aantal cursuslocaties uit te breiden. Op dit moment geef ik in eigen beheer cursussen in Sittard (Podium Babel), Maastricht (Pesthuyspodium) en Roermond (Cuypershuis en voor het Katholiek Vrouwengilde).
Inmiddels is het aanbod uitgebreid tot de periode van de Renaissance, de Verlichting en de Romantiek. Daarmee bestrijken de lezingenreeksen de hele periode van de (vroeg)moderne tijd, een periode waarin de wereld een ware metamorfose heeft ondergaan.

Losse lezingen en cursussen op verzoek
De lezingenreeksen zijn over het algemeen zo samengesteld dat de afzonderlijke lezingen uit een reeks ook als losse lezing kunnen worden gegeven. Bent u geïnteresseerd in een gelegenheidslezing voor uw organisatie, schroom dan niet contact met me op te nemen. Uiteraard is het ook mogelijk speciaal voor de gelegenheid een lezing samen te stellen. Houdt u er dan wel rekening mee dat de kosten daarvan hoger zijn. Afhankelijk van de omstandigheden (soort organisatie, lengte van de lezing, financiële mogelijkheden) moet u uitgaan van ca. € 125,- voor een bestaande lezing en ca. € 250,- voor een lezing ‘op maat’.
De lezingenreeksen die ik in het verleden heb gegeven (zie cursussen, ‘op de plank’) kunnen uiteraard ook worden geboekt.