De Wereld van Erasmus

erasmus 00 voor (2)Desiderius Erasmus (1466 (?) – 1536) leefde in een periode die in een aantal opzichten sterk op die van ons lijkt. Ook toen ervoer men grote dreigingen (denk aan de belegering van Wenen door de Ottomanen) en was er sprake van ongekend grote en snelle veranderingen die Europa in beroering brachten. De steden in de Lage Landen – aanvankelijk vooral in Vlaanderen – kwamen tot grote bloei, in Italië zinderde de Renaissance, de eenheid binnen de (katholieke) kerk kwam in toenemende mate onder druk te staan, nieuwe werelden werden ontdekt en de boekdrukkunst maakte het mogelijk teksten in grote oplagen en met grote snelheid te verspreiden.

Ten gevolge van al die veranderingen waarde een nieuwe geest door Europa, en Erasmus was daar een van de belangrijkste vertegenwoordigers van. De heilige ernst van de middeleeuwen werd met ironie en humor gepareerd, goedgelovigheid ingeruild voor kritische reflectie en oude dogma’s ondergraven.

In de vijfdelige lezingenreeks De wereld van Erasmus wordt deze ‘Prins der humanisten’ uitdrukkelijk in zijn tijd geplaatst. Een lange reeks intrigerende personen passeert de revue: Pieter Bruegel en Jheronimus Bosch, Tijl Uilenspiegel, Thomas More, Rudolf Agricola, Maarten Luther, Albrecht Dürer, Hans Holbein de Jonge, Guillaume Budé en vele anderen.

Data cursus De wereld van Erasmus, juni/juli 2017
erasmus 00 voor (3)MUSEUM HET DOMEIN Sittard, Kapittelstraat 6
vijf maandagen: 12, 19 en 26 juni; 3 en 10 juli
vijf woensdagen: 14, 21 en 28 juni; 5 en 12 juli

Keuze uit drie cursusmomenten:
maandagochtend: 10.00-12.00
woensdagochtend: 10.00-12.00
woensdagavond: 19.30-21.30

PESTHUYSPODIUM Maastricht
vijf maandagen van 14.00 tot 16.00 uur
12, 19 en 26 juni; 3 en 10 juli

CUYPERSHUIS Roermond
vijf dinsdagen van 14.00 tot 16.00 uur
13, 20 en 27 juni; 4 en 11 juli

Voor deelname aan de cursus betaalt u € 55,-
Studenten en minima betalen  € 30,-  Mocht u het cursusgeld niet kunnen opbrengen, dan kan er altijd in onderling overleg een lager bedrag worden afgesproken. Voor deelname aan losse cursusdelen betaalt u € 12,50

U kunt het cursusgeld overmaken naar rekeningnummer NL 06 INGB 0748 372 857 t.n.v. B.J. de Graaf in Sittard (voor overschrijven vanuit het buitenland – BIC: INGBNL2A). Wilt u bij de overschrijving al naargelang ’Domein/Erasmus’, ‘PHP/Erasmus’ (Pesthuyspodium) of ‘CH/Erasmus’ (Cuypershuis) vermelden? Dat maakt de verwerking van de inschrijvingen een stuk eenvoudiger.

De cursus De wereld van Erasmus wordt samengesteld en gegeven door cultuur- en ideeënhistoricus Bart Jan de Graaf. De cursus bestaat uit vijf lezingen van ongeveer twee uur, inclusief een koffiepauze. Bij elk deel zal een beknopte samenvatting worden uitgereikt van de in de lezing besproken materie.

116775676