HER STORY. Een sociale geschiedenis van Nederland aan de hand van een reeks vrouwenlevens

afb4Her Story (1600 – 2000)
Een sociale geschiedenis van Nederland aan de hand van een reeks vrouwenlevens

De ‘historie’ is nog veel te vaak ‘his story’ – een terugblik waarin mannen een hoofdrol worden toegedicht. Als reactie daarop werd in de vroege jaren zeventig het begrip ‘herstory’ bedacht. En dat was nodig ook, want de historische (doorgaans mannelijke) blik is nogal troebel, lijdt aan blinde vlekken en bijziendheid. Het blikveld neemt enorm toe wanneer de bril van ‘herstory’ wordt opgezet; daardoor worden voorheen ongeziene werelden ineens zichtbaar.
In Nederland is er sinds 2013 een dergelijke ‘bril’ voorhanden. In dat jaar werd het boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (red. Els Kloek) gepubliceerd. Het is een his(her)storische schatkamer van ongekende rijkdommen.

Hebben we een aanleiding nodig om de blik te richten op een reeks fascinerende vrouwenlevens? Eigenlijk niet natuurlijk, maar toch is er een: in 2018 is het honderd jaar geleden dat het Katholiek Vrouwengilde Limburg werd opgericht. Doel van de vereniging was de vrouw ‘achter het aanrecht’ vandaan te krijgen en volwaardig mee te laten draaien in de maatschappij. Daarmee heeft het KVG een belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van vrouwen in Limburg.

De emancipatie begon natuurlijk niet pas in de 20e eeuw. Al ver daarvoor waren er vrouwen die zich weigerden neer te leggen bij de hen toegedachte rol. In deze reeks beginnen we daarom met een aantal vrouwen die zich hulden in mannenkleren en zichzelf daarmee bevrijdden van het knellende keurslijf van maatschappelijke verwachtingen (17e en 18e eeuw). In deel 2 t/m 6 staan respectievelijk de (cruciale) rol van vrouwen in het ‘beschavingsoffensief’ van de liberale burgerij (18e en 19e eeuw), het vroege feminisme (19e eeuw), de wetenschap, de letterkunde en de kunst (20e eeuw) centraal.
Aan de hand van een reeks vrouwenlevens wordt hiermee tegelijkertijd een fascinerend beeld geschetst van de sociale geschiedenis van Nederland gedurende de afgelopen vier eeuwen.

afb21. Vrouwen in mannenkleren
2. Liefdadigheid, zorg en mecenaat
3. Vroege feministen
4. Vrouwen in de wetenschap
5. Vrouwen in de letterkunde
6. Vrouwen de kunst

Data cursus Her Story, november/december 2017
LOCATIE SITTARD: JOCHEM ERENSHOES, Kloosterplein 3 (ochtendlezingen)
LOCATIE SITTARD: HOGESCHOOL ZUYD, LIGNE, lokaal HO.25 (woensdagavond)
zes maandagen: 6, 13, 20 en 27 november; 4 en 11 december
zes woensdagen: 8, 15, 22 en 29 november; 6 en 13 december

Keuze uit drie cursusmomenten:
maandagochtend: 10.00-12.00 (Jochem Erenshoes)
woensdagochtend: 10.00-12.00 (Jochem Erenshoes)
woensdagavond: 19.30-21.30 (Hogeschool Zuyd / Ligne)

PESTHUYSPODIUM Maastricht
zes maandagen van 14.00 tot 16.00 uur
6, 13, 20 en 27 november; 4 en 11 december

CUYPERSHUIS Roermond
zes dinsdagen van 14.00 tot 16.00 uur
7, 14, 21 en 28 november; 5 en 12 december

afb1Voor deelname aan de cursus betaalt u € 65,-
Studenten en minima betalen  € 30,-  Mocht u het cursusgeld niet kunnen opbrengen, dan kan er altijd in onderling overleg een lager bedrag worden afgesproken. Voor deelname aan losse cursusdelen betaalt u € 12,50

U kunt het cursusgeld overmaken naar rekeningnummer NL 06 INGB 0748 372 857 t.n.v. B.J. de Graaf in Sittard (voor overschrijven vanuit het buitenland – BIC: INGBNL2A). Wilt u bij de overschrijving al naargelang ’Sittard/herstory’, ‘PHP/herstory’ (Pesthuyspodium) of ‘CH/herstory’ (Cuypershuis) vermelden? Dat maakt de verwerking van de inschrijvingen een stuk eenvoudiger.

De cursus Her Story. Een geschiedenis van Nederland aan de hand van een reeks vrouwenlevens wordt samengesteld en gegeven door cultuur- en ideeënhistoricus Bart Jan de Graaf. De cursus bestaat uit zes lezingen van ongeveer twee uur, inclusief een koffiepauze. Bij elk deel zal een beknopte samenvatting worden uitgereikt van de in de lezing besproken materie.

U kunt zich voor deze cursus inschrijven door het inschrijfformulier op te sturen naar BJ de Graaf, Agricolastraat 128, 6131 JX in Sittard. Makkelijker nog is inschrijven middels het inschrijfformulier op deze website.