Spraakmakende filosofen. Vijf twintigste-eeuwse denkers in debat met hun tijd

Martin Buber │ Jean-Paul Sartre │ Hannah Arendt │ Claude Lévi-Strauss │ Herbert Marcuse

In deze korte reeks van vijf cursusdelen worden evenzoveel filosofen besproken die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het  intellectuele en politieke debat in de twintigste eeuw. Filosofen ook die een brug wisten te slaan tussen het academische ‘ivoren toren’-denken en een groot, geïnteresseerd publiek; denkers voor wie de actualiteit uitgangspunt én object was van hun schrijven, denken en handelen.  Een aantal van deze namen zal u dan ook zeker vertrouwd in de oren klinken. Hun boeken werden in oplagen gedrukt en in aantallen verkocht waar menig auteur jaloers was.

In de cursusreeks wordt niet gekozen voor een strikt filosofische benadering. De besproken denkers worden nadrukkelijk in hun tijd geplaatst, waarbij veel aandacht wordt besteed aan hun biografie: de persoonlijke, politieke en culturele omstandigheden waarin zij leefden en werkten. Daarmee wordt recht gedaan aan de urgentie van hun denken; aan de bijdrage die daarmee werd geleverd aan het toenmalige actuele debat.

In elk cursusdeel wordt één filosoof besproken. In de eerste helft van de lezing zal een beeld worden geschetst van de filosoof en zijn/haar tijd. In de tweede helft wordt één boek van de betreffende filosoof behandeld dat representatief is voor zijn of haar denken. Daarbij zal steeds de actualiteit van het boek voor het toenmalige intellectuele en/of politieke debat als rode draad fungeren.

Martin Buber  (1878–1965): Ik en gij (Ich und Du, 1924)
Jean-Paul Sartre  (1905–1980): Over het existentialisme (L’existentialisme est un humanisme, 1945)
Hannah Arendt  (1906–1975): Totalitarisme (The Origins of Totalitarianism, 1951)
Claude Lévi-Strauss  (1908–2009): Het wilde denken (La pensée sauvage, 1962)
Herbert Marcuse  (1898–1979): De eendimensionale mens (One-Dimensional Man, 1964)

Cuypershuis, Roermond/ augustus 2013
Cursusdata:
dinsdag 13 augustus (Martin Buber)
donderdag 15 augustus (Jean-Paul Sartre)
dinsdag 20 augustus (Hannah Arendt)
donderdag 22 augustus (Claude Lévi-Strauss)
dinsdag 27 augustus (Herbert Marcuse)
alle dagen van 13.30 tot 15.30

Kosten
€ 55,– / Leden Stichting Vrienden Stedelijk Museum Roermond betalen € 45, –
Studenten en minima betalen  € 25,-. Mocht u het cursusgeld niet kunnen opbrengen, dan kan er altijd in onderling overleg een lager bedrag worden afgesproken. Ook kunt u desgewenst het cursusgeld gespreid betalen
Voor deelname aan losse cursusdelen betaalt u € 12,- (regulier) / € 10,- (korting)

Inschrijvingen en betalingen lopen via het Cuypershuis, Roermond
www.cuypershuisroermond.nl