Het surrealisme – Triomf van de verbeelding

De Franse dichter Guillaume Apollinaire valt de eer toe de uitvinder te zijn van het begrip ‘surrealisme’. Hij zal nooit hebben vermoed dat dit woord, afgeleid van de ondertitel ‘drame surréaliste’ van een in 1917 gepubliceerd toneelstuk, een dergelijke vlucht zou nemen. Hij heeft het overigens ook niet meegemaakt: in 1918 overlijdt hij, 38 jaar oud, aan de Spaanse griep.

In de jaren na de Eerste Wereldoorlog zal het begrip surrealisme beginnen rond te zoemen in de kringen van de dadaïsten, die hun pijlen richten op zowel de burgerlijke cultuur als op de gevestigde kunst. Het is vooral de vermeende rationaliteit van de westerse ‘beschaving’ die het moet ontgelden; als de ratio leidt tot een dergelijke catastrofe, dan is de redding alleen te vinden in het irrationele.

Spontaniteit, toeval , het onverwachte, het niet-gedachte en het onbewuste worden aangewend om een nieuwe ‘sur-realiteit’, een nieuwe werkelijkheid te creëren, die zowel de wereld van het bewuste als die van het onbewuste in zich verenigt (en de oude wereld overstijgt).
De surrealisten zullen talloze technieken bedenken om de ratio en de bewuste scheppingsdaad te omzeilen. In aanvang een literaire beweging (André Breton, Louis Aragon, Tristan Tzara e.a.) zal het surrealisme stormenderhand het domein van de beeldende kunst innemen (Max Ernst, Joan Miró, Paul Delvaux e.a.) om vervolgens ook haar invloed te doen gelden in het theater (bijv. Antonin Artaud), de film (Luis Buñuel, Marcel Mariën) en eigenlijk elke andere denkbare kunstvorm (fotografie, muziek, dans et cetera).

  1. De oerknal van het surrealisme
  2. Surrealisme en de revolutie
  3. Surrealisme en de stad
  4. Surrealisme en het lichaam
  5. De wereld van de droom
  6. Het magische woord
  7. Het exotische surrealisme
  8. ‘De verbeelding aan de macht!’
    Het surrealisme en de jaren ’60

Data cursus Surrealisme, januari t/m maart 2018
PODIUM BABEL Sittard (voormalige Mavo Land van Gulick, Engelenkampstraat 25, toegang via de zij-ingang rechts van het gebouw)

acht maandagen: 15, 22 en 29 januari; 5, 19 en 26 februari; 5 en 12 maart
acht woensdagen: 17, 24 en 31 januari; 7, 21 en 28 februari; 7 en 14 maart

Keuze uit drie cursusmomenten:
maandagochtend: 10.00-12.00
woensdagochtend: 10.00-12.00
woensdagavond: 19.30-21.30

PESTHUYSPODIUM Maastricht
acht maandagen van 14.00 tot 16.00 uur
15, 22 en 29 januari; 5, 19 en 26 februari; 5 en 12 maart

CUYPERSHUIS Roermond
acht dinsdagen van 14.00 tot 16.00 uur
16, 23 en 30 januari; 6, 20 en 27 februari; 6 en 13 maart

Praktische informatie

Voor deelname aan de cursus betaalt u € 110,-

Studenten en minima betalen  € 50,-  Mocht u het cursusgeld niet kunnen opbrengen, dan kan er altijd in onderling overleg een lager bedrag worden afgesproken. Voor deelname aan losse cursusdelen betaalt u € 15,- (betaling van losse lezingen is alleen mogelijk wanneer men bij deze cursus maximaal zes delen kan bijwonen)

U kunt het cursusgeld overmaken naar rekeningnummer NL 06 INGB 0748 372 857 t.n.v. B.J. de Graaf in Sittard (voor overschrijven vanuit het buitenland – BIC: INGBNL2A). Wilt u bij de overschrijving al naargelang ’Sittard/surrealisme’, ‘PHP/surrealisme’ (Pesthuyspodium) of ‘CH/surrealisme’ (Cuypershuis) vermelden? Dat maakt de verwerking van de inschrijvingen een stuk eenvoudiger.

De cursus SURREALISME wordt samengesteld en gegeven door cultuur- en ideeënhistoricus Bart Jan de Graaf. De cursus bestaat uit acht lezingen van ongeveer twee uur, inclusief een koffiepauze. Bij elk deel zal een beknopte samenvatting worden uitgereikt van de in de lezing besproken materie.