Privacy wetgeving

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Ieder bedrijf, maar ook stichtingen en verenigingen, moeten vanaf die datum expliciet toestemming hebben van hun contacten (klanten, leden, deelnemers, enz.) om contactgegevens te gebruiken en op te slaan. Vandaar dat u de afgelopen dagen waarschijnlijk zult zijn overspoeld met e-mail daarover.

Wat betreft de cursussen van ondergetekende houdt dat twee dingen in:

  1. Ik moet uw toestemming hebben om het e-mailadres waarmee ik u op de hoogte houd van mijn cursussen en lezingen (nieuwsbrief) in de toekomst te mogen blijven gebruiken. Ik zal uw e-mailadres op geen enkele manier delen met anderen noch gebruiken voor andere doeleinden dan u informatie te geven over mijn cursus- en lezingenaanbod.Wat betreft de activiteiten van Podium Babel zal ik u één keer vragen of u op de hoogte gehouden wilt worden van haar activiteiten. Dat zal plaatsvinden zodra de website klaar is. U zult dan voortaan de informatie daarvan ontvangen middels het e-mailadres van Podium Babel.
    Uiteraard kunt u ook in de toekomst te allen tijde aangeven dat u geen informatie meer via e-mail wilt ontvangen. Ik zal uw e-mailadres dan onmiddellijk uit de verzendlijst verwijderen.
  1. Schrijft u zich in voor een cursus dan zal ik u bij de eerste gelegenheid vragen uw handtekening te zetten op de inschrijflijst, waarmee u te kennen geeft akkoord te gaan met de opslag van uw naam-, e-mail- en telefoongegevens. Uw gegevens worden NIET gedeeld met anderen en zijn alleen voor mijzelf toegankelijk, m.u.v. mijn boekhouder die eens per jaar mijn jaarrekening opmaakt. Deze gegevens worden met geen ander doel bewaard dan om mijn administratie- en belastingverplichtingen na te komen en zodat ik u kan verwittigen wanneer er een lezing onverhoopt niet doorgaat.
    Wilt u desondanks daarvoor geen toestemming geven dan zal ik uw gegevens uit mijn administratie verwijderen.
    Ik heb met mijn boekhouder afgesproken dat de gegevens die hij onder ogen krijgt op geen enkele manier door hem worden gebruikt dan voor het opmaken van de jaarrekening.

Hieronder vindt u de link waarop u kunt lezen wat de nieuwe Europese privacywetgeving inhoudt.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg

Met vriendelijke groet,
Bart Jan de Graaf
24 mei 2018