Sigmund Freud. Pionier van de laatste wildernis

Bezoek hier de blog ‘Reading Freud’ van GZ psychologe Mariël

[In de papieren folder is bij de praktische cursusinformatie een fout geslopen: in plaats van zeven cursusdelen staat in de folder dat het om zes maandagen / dinsdagen / woensdagen gaat. Het juiste aantal lezingen van deze cursus is zeven. Hieronder staat de juiste informatie]

De mens is een vat vol tegenstrijdigheden. Als er één denker is die zich met al die tegenstrijdigheden heeft beziggehouden, dan is het wel Sigmund Freud. Tegenwoordig wordt zijn psychoanalytische theorie (overwegend) afgewezen en als onwetenschappelijk en al te speculatief beschouwd. Maar wat als we Sigmund Freud nu eens niet benaderen als psychiater en psycholoog, maar als (cultuur)filosoof? In die hoedanigheid blijkt Freud ons nog steeds relevante inzichten te bieden in de wijze waarop we in de huidige wereld voortploeteren zonder dat we veel lijken op te schieten of ‘beschaafder’ te worden. Zijn Het onbehagen in de cultuur (1930) is actueler dan ooit.

Freuds theorieën mogen door de psychologische wetenschap terzijde zijn geschoven en gebagataliseerd, des te meer hebben ze hun invloed doen gelden op andere terreinen van de cultuur. Tijd voor een herwaardering van deze ‘Meester van het Wantrouwen’, grote ontmaskeraar van de mens als zogenaamd rationeel wezen en pionier van de laatste wildernis: die van de menselijke geest.

In deze zevendelige cursus kijken we naar de ongekend grote invloed die Freud als filosoof en cultuurdiagnosticus heeft gehad op de literatuur, de kunst, film, filosofie en het dagelijks leven. Ook staan we stil bij de doorwerking van zijn theorieën bij enkele van zijn leerlingen, zoals Carl Gustav Jung en Wilhelm Reich.

  1. Ontdekkingsreiziger in de laatste wildernis: het Terra incognita van de menselijke geest
  2. Het onbehagen in de cultuur
  3. De mens als verhaal. De invloed van Freud op de literatuur
  4. Schone schijn. Het onderbewustzijn in de kunst
  5. The Woman in the Window. Freud & film
  6. Het denken op de divan: Freud in de filosofie
  7. Nieuwe wegen: Jung, Reich en andere afvalligen

Data cursus Sigmund Freud: pionier van de laatste wildernis,
nov – dec 2018

PODIUM BABEL Sittard (voormalige Mavo Land van Gulick, Engelenkampstraat 25,
toegang via de zij-ingang rechts van het gebouw)
zeven maandagen: 5, 12, 19 en 26 november; 3, 10 en 17 december
zeven woensdagen: 7, 14, 21 en 28 november; 5, 12 en 19 december

Keuze uit drie cursusmomenten:
maandagochtend: 10.00-12.00
woensdagochtend: 10.00-12.00
woensdagavond: 19.30-21.30

PESTHUYSPODIUM Maastricht
zeven maandagen van 14.00 tot 16.00 uur
5, 12, 19 en 26 november; 3, 10 en 17 december

CUYPERSHUIS Roermond
zeven dinsdagen van 14.00 tot 16.00 uur
6, 13, 20 en 27 november; 4, 11 en 18 december

Praktische informatie
Voor deelname aan de cursus betaalt u € 95,-
Studenten en minima betalen  € 45,-  Mocht u het cursusgeld niet kunnen opbrengen, dan kan er altijd in onderling overleg een lager bedrag worden afgesproken. Voor deelname aan losse cursusdelen betaalt u € 15,- (alleen wanneer u vijf of minder delen kunt bijwonen).

U kunt het cursusgeld overmaken naar rekeningnummer NL 06 INGB 0748 372 857 t.n.v. B.J. de Graaf in Sittard (voor overschrijven vanuit het buitenland – BIC: INGBNL2A). Wilt u bij de overschrijving al naargelang ’Babel/Freud’, ‘PHP/Freud’ (Pesthuyspodium) of ‘CH/Freud’ (Cuypershuis) vermelden? Dat maakt de verwerking van de inschrijvingen een stuk eenvoudiger.

De cursus bestaat uit zeven lezingen van ongeveer twee uur, inclusief een koffiepauze. Bij elk deel zal een beknopte samenvatting worden uitgereikt van de in de lezing besproken materie.