De wereld van Pieter Bruegel de Oude

De wereld van Pieter Bruegel de Oude
Bij gelegenheid van het Bruegel-herdenkingsjaar in 2019

en de boer, hij ploegde voort
J.W.F. Werumeus Bunings, ‘Ballade van den boer (1935)

Een vallende Icarus, een zomerse oogst, een leger van geraamtes dat het land overspoelt. Spreekwoorden en kinderspelen, lammen die blinden leiden, boerenbruiloften en een man die tegen de maan staat te plassen. De vier jaargetijden, zeven hoofdzonden en evenzoveel deugden. En natuurlijk de tot de tanden toe gewapende Dulle Griet, de val van de opstandige engelen, de kindermoord te Bethlehem, de aanbidding der koningen in de Vlaamse sneeuw, de prediking van Sint Jan (Johannes de Doper), de kruisdraging, de toren van Babel.

Pieter Bruegel de Oude (1525/’30 – 1569) heeft een rijk en gevarieerd oeuvre nagelaten. En dan te bedenken dat er slechts veertig van zijn schilderijen bewaard zijn gebleven. Hij heeft zijn vrouw Mayken Coecke op het hart gedrukt een aantal van zijn schilderijen na zijn dood te vernietigen; ze bevatten een nauw verholen kritiek op de Spaanse bezetters van de Zuidelijke Nederlanden en de door de hertog van Alva geleidde terreur.
We zien in de veertig schilderijen, zestig tekeningen en tachtig gravures de rampen, angsten, opvattingen en het dagelijks leven in de zestiende eeuw aan ons voorbijtrekken. Is er een mooiere spiegel van die tijd denkbaar dan het rijke oeuvre van de Vlaamse meester?

  1. De zestiende eeuw van Pieter Bruegel de Oude
  2. Tijl Uilenspiegel: nar en rebel
  3. De ploegende boer. Bruegel en het gewone volk
  4. Het stedelijk leven in het oeuvre van Bruegel
  5. Niet zonder te lachen. Het mededogen van ‘Pier den drol’
  6. ‘Wie is doch desen Bos? Ieroon van nieuws ghecomen’
    Pieter Bruegel de Oude als erfgenaam van Jheronimus Bosch

Data cursus De wereld van Pieter Bruegel, jan – feb 2019
(let op: niet op 28, 29 en 30 januari)

PODIUM BABEL Sittard (voormalige Mavo Land van Gulick, Engelenkampstraat 23, toegang via de zij-ingang rechts van het gebouw)
zes maandagen: 14 en 21 januari; 4, 11, 18 en 25 februari
zes woensdagen: 16 en 23 januari; 6, 13, 20 en 27 februari

Keuze uit drie cursusmomenten:
maandagochtend: 10.00-12.00
woensdagochtend: 10.00-12.00
woensdagavond: 19.30-21.30

PESTHUYSPODIUM Maastricht
zes maandagen van 14.00 tot 16.00 uur
14 en 21 januari; 4, 11, 18 en 25 februari

CUYPERSHUIS Roermond
zes dinsdagen van 14.00 tot 16.00 uur
15 en 22 januari; 5, 12, 19 en 26 februari

Praktische informatie
Voor deelname aan de cursus betaalt u € 80,-

Studenten en minima betalen  € 35,-  Mocht u het cursusgeld niet kunnen opbrengen, dan kan er altijd in onderling overleg een lager bedrag worden afgesproken. Voor deelname aan losse cursusdelen betaalt u € 15,- (alleen wanneer u vier of minder delen kunt bijwonen).

U kunt het cursusgeld overmaken naar rekeningnummer NL 06 INGB 0748 372 857 t.n.v. B.J. de Graaf in Sittard (voor overschrijven vanuit het buitenland – BIC: INGBNL2A). Wilt u bij de overschrijving al naargelang ’Babel/Bruegel’, ‘PHP/ Bruegel’ (Pesthuyspodium) of ‘CH/ Bruegel’ (Cuypershuis) vermelden? Dat maakt de verwerking van de inschrijvingen een stuk eenvoudiger.

De cursus bestaat uit zes lezingen van ongeveer twee uur, inclusief een koffiepauze. Bij elk deel zal een beknopte samenvatting worden uitgereikt van de in de lezing besproken materie.