Joden op drift

Een geschiedenis van de Joodse diaspora
Zevendelige lezingenreeks in Maastricht, Sittard en Roermond November/december 2019

Als Jood heb je geen huis. Joden leven een geschiedenis lang in ballingschap en dragen hun huis met zich mee,’ stelt kunstenaar Joseph Sassoon Semah in een recent interview in Het Parool (september 2019). Generaties joden in diaspora hadden hun koffers klaarstaan om onmiddellijk te kunnen vertrekken zodra pogroms of verbanning dreigden. Op sommige plaatsen ging het eeuwenlang goed en ontstonden er bloeiende joodse gemeenschappen; op andere plaatsen bleef de dreiging permanent aanwezig. De voortdurende achterdocht en uitsluiting, de problemen rond assimilatie en integratie waarmee de joden in Europa werden geconfronteerd, leidden eind negentiende eeuw tot de zionistische beweging.
Velen vertrokken naar Palestina, dat in 1948/’49 – na de gruwelen van de Shoah, de systematische jodenvervolging en genocide van 1933–1945 – de staat Israël werd.

Tot op de dag van vandaag woedt de discussie over de aard van de joodse identiteit, die in elk geval in grote mate wordt bepaald door de diaspora die tweeëneenhalf duizend jaar heeft geduurd.

Aanleiding voor deze zevendelige lezingenreeks is de tentoonstelling van Joseph Sassoon Semah die van 20 oktober 2019 t/m 16 februari 2020 in museum voor hedendaagse kunst in Sittard wordt getoond.

  1. De uitvinding van het Joodse volk
  2. De Mizrachim I – het bonte leven in de Oriënt (587 v.Chr. – 1948)
  3. De Mizrachim II – het bonte leven in de Oriënt
  4. De Sefardim – de Iberische joden voor en na de reconquista (1492)
  5. De Asjkenazim I – tussen traditie en assimilatie (Europa, ca. 800 – 1933)
  6. De Asjkenazim II – tussen traditie en assimilatie
  7. Volgend jaar in Jeruzalem!’ De zionistische beweging

Data cursus Joden op drift. Een geschiedenis van de Joodse diaspora
nov – dec 2019

PODIUM BABEL Sittard (voormalige Mavo Land van Gulick, Engelenkampstraat 25, toegang via de zij-ingang rechts van het gebouw)
zeven maandagen: 4, 11, 18 en 25 november; 2, 9 en 16 december
zeven woensdagen: 6, 13, 20 en 27 november; 4, 11 en 18 december
zeven donderdagen: 7, 14, 21 en 28 november; 5, 12 en 19 december

Keuze uit drie cursusmomenten:
maandagochtend: 10.00-12.00
woensdagochtend: 10.00-12.00
donderdagavond: 19.30-21.30

PESTHUYSPODIUM Maastricht
zeven maandagen van 14.00 tot 16.00 uur
4, 11, 18 en 25 november; 2, 9 en 16 december

CUYPERSHUIS Roermond
zeven dinsdagen van 14.00 tot 16.00 uur
5, 12, 19 en 26 november; 3, 10 en 17 december

Praktische informatie
Voor deelname aan de cursus betaalt u € 95,-
Studenten en minima betalen € 45,-. Mocht u het cursusgeld niet kunnen opbrengen, dan kan er altijd in onderling overleg een lager bedrag worden afgesproken. Voor deelname aan losse cursusdelen betaalt u € 15,- (alleen wanneer u vijf of minder delen kunt bijwonen).

U kunt het cursusgeld overmaken naar rekeningnummer NL 06 INGB 0748 372 857 t.n.v. B.J. de Graaf in Sittard (voor overschrijven vanuit het buitenland – BIC: INGBNL2A). Wilt u bij de overschrijving al naargelang ’Babel/diaspora’, ‘PHP/diaspora’ (Pesthuyspodium) of ‘CH/diaspora’ (Cuypershuis) vermelden? Dat maakt de verwerking van de inschrijvingen een stuk eenvoudiger.

De cursus Joden op drift wordt samengesteld en gegeven door cultuur- en ideeënhistoricus Bart Jan de Graaf. De cursus bestaat uit zeven lezingen van ongeveer twee uur, inclusief een koffiepauze. Bij elk deel zal een beknopte samenvatting worden uitgereikt van de in de lezing besproken materie.