Freud: pionier van de laatste wildernis

Zes dinsdagen in maart-april 2020: 3, 10, 17, 24 en 31 maart; 7 april
(in de folder voor de cursus in Natlab staat per abuis 23 maart)
Studium Generale Maastricht (inschrijven gaat via SG) / Natlab Eindhoven (inschrijven via inschrijfformulier op deze website)

Mariël Holtermans, gezondheidszorgpsycholoog en docente aan de universiteit Tilburg, leest in twee jaar tijd het verzameld werk van Sigmund Freud en doet daar verslag van in haar blog Reading Freud: vermakelijk, leerzaam en toegankelijk. Misschien wel de beste manier om je vertrouwd te maken met het werk van deze pionier van de laatste wildernis: het menselijk brein.

De mens is een vat vol tegenstrijdigheden. Als er één denker is die zich met al die tegenstrijdigheden heeft beziggehouden, dan is het wel Sigmund Freud. Tegenwoordig wordt zijn psychoanalytische theorie (overwegend) afgewezen en als onwetenschappelijk en al te speculatief beschouwd. Maar wat als we Sigmund Freud nu eens niet benaderen als psychiater en psycholoog, maar als (cultuur)filosoof? In die hoedanigheid blijkt Freud ons nog steeds relevante inzichten te bieden in de wijze waarop we in de huidige wereld voortploeteren zonder dat we veel lijken op te schieten of ‘beschaafder’ te worden. Zijn Het onbehagen in de cultuur (1930) is actueler dan ooit.

Freuds theorieën mogen door de psychologische wetenschap terzijde zijn geschoven en gebagatelliseerd, des te meer hebben ze hun invloed doen gelden op andere terreinen van de cultuur. Tijd voor een herwaardering van deze ‘Meester van het Wantrouwen’, grote ontmaskeraar van de mens als zogenaamd rationeel wezen en pionier van de laatste wildernis: die van de menselijke geest.

In deze zesdelige cursus kijken we naar de ongekend grote invloed die Freud als filosoof en cultuurdiagnosticus heeft gehad op de literatuur, de kunst, film, filosofie en het dagelijks leven.

  1. Ontdekkingsreiziger in de laatste wildernis: het Terra incognita van de menselijke geest
  2. Het onbehagen in de cultuur
  3. De mens als verhaal. De invloed van Freud op de literatuur
  4. Schone schijn. Het onderbewustzijn in de kunst
  5. The Woman in the Window. Freud & film
  6. Het denken op de divan: Freud in de filosofie

Data cursus Sigmund Freud: pionier van de laatste wildernis,

mrt – apr 2020
NATLAB Eindhoven
zes dinsdagen van 10.00 tot 12.00 uur
3, 10, 17, 24 en 31 maart; 7 april

Praktische informatie
Voor deelname aan de cursus betaalt u € 80,-
Studenten en minima betalen € 45,- Mocht u het cursusgeld niet kunnen opbrengen, dan kan er altijd in onderling overleg een lager bedrag worden afgesproken. Voor deelname aan losse cursusdelen betaalt u € 15,- (alleen wanneer u vijf of minder delen kunt bijwonen).

U kunt het cursusgeld overmaken naar rekeningnummer NL 06 INGB 0748 372 857 t.n.v. B.J. de Graaf in Sittard (voor overschrijven vanuit het buitenland – BIC: INGBNL2A). Wilt u bij de overschrijving ’Natlab/Freud’ vermelden? Dat maakt de verwerking van de inschrijvingen een stuk eenvoudiger.

De cursus Sigmund Freud: pionier van de laatste wildernis wordt samengesteld en gegeven door cultuur- en ideeënhistoricus Bart Jan de Graaf. De cursus bestaat uit zes lezingen van ongeveer twee uur, inclusief een koffiepauze. Bij elk deel zal een beknopte samenvatting worden uitgereikt van de in de lezing besproken materie.