Aad de Haas. Een biografie in tien delen

Dat er over het leven van Aad de Haas nog geen boek is geschreven mag een klein wonder heten; zijn lotgevallen vormen een potentiële voedingsbodem voor een meeslepende roman, om over een biografie maar te zwijgen. Al tijdens zijn studie aan de Rotterdamse Academie voor Beeldende Kunsten wordt de Haas getroffen door het noodlot, wanneer het bombardement op de havenstad in de begindagen van de oorlog het academiegebouw verwoest waar het vroegste werk van de kunstenaar in spe is opgeslagen.

Hij weigert zich in te schrijven bij de Kultuurkamer, exposeert zonder toestemming bij de Rotterdamse kunsthandel Leen van Zanten en wordt door de Duitse bezetter gevangen gezet omdat zijn werk anti-Duits zou zijn. Een vriendelijke bewaker verleent Aads studiegenote en toekomstige vrouw Nel echter regelmatig toegang tot zijn cel en hij kan er naar hartenlust tekenen en kleien met het door Nel meegesmokkelde materiaal. Na zijn vrijlating vlucht hij met haar naar Limburg om vervolgens veelvuldig in conflict te komen met de katholieke kerk – zelfs ‘Rome’ zal zich met zijn kerkschilderingen bemoeien – en het conservatieve Limburgse establishment. Hij krijgt zeven kinderen, woont achtereenvolgens in twee vervallen kastelen, schildert, tekent en graveert een prachtig en eigenzinnig oeuvre bij elkaar, heeft voortdurend heimwee naar Rotterdam en overlijdt plotseling en veel te vroeg, nog geen 52 jaar oud, op 21 maart 1972.

In deze tiendelige reeks (tien videolezingen van telkens ca. 45 minuten) wordt het leven en werk van Aad de Haas steeds per thema belicht.

  1. De Rotterdamse afkomst
  2. Verder heb ik er niet veel geleerd…’: studie aan de Academie voor Beeldende Kunsten
  3. Entartet verklaard door de Duitsers; tekenen in gevangenschap
  4. Ballingschap in Ingber
  5. De opdracht van een pastoor; Wahlwiller I.
  6. Giraffen in de kerk; Wahlwiller II.
  7. Eerbetoon en nieuwe schilderwegen
  8. Polemiek in Limburg: de ‘traditionelen’ versus de ‘modernen’
  9. Kritisch Krijt; een ‘krities-krante-kollektief
  10. Als ze deze tekeningen ontdekken, snijden ze mijn kop er definitief af’. Het late werk

De inhoud van de cursus kan in aanloop tot of gaandeweg de reeks nog enige wijzigingen ondergaan

Cursusinformatie Aad de Haas, 5 mei – 5 juni 2021

Praktische informatie

U kunt de lezingenreeks alleen online (videolezingen) bijwonen. Voor deelname aan de cursus betaalt u € 55,-

Studenten en minima betalen € 30,- Mocht u het cursusgeld niet kunnen opbrengen, dan kan er altijd in onderling overleg een lager bedrag worden afgesproken.

Tien online (video) lezingen (van ca. 45 minuten)

De reeks over Aad de Haas bestaat uit tien videolezingen die telkens ca. 45 minuten duren. U ontvangt de link naar de lezingen steeds op woensdagavond (v.a. 5 mei) en zaterdag (vanaf 8 mei). De laatste lezing ontvangt u op zaterdag 5 juni. De links zijn actief tot een half jaar na afloop van de laatste lezing. U kunt de lezingen tot die tijd zo vaak bekijken als u wilt.

U kunt het cursusgeld overmaken naar rekeningnummer NL 06 INGB 0748 372 857 t.n.v. B.J. de Graaf in Sittard (voor overschrijven vanuit het buitenland – BIC: INGBNL2A). Wilt u bij de overschrijving ’AdH’ vermelden? Dat maakt de verwerking van de inschrijvingen een stuk eenvoudiger.

De cursus Aad de Haas wordt samengesteld en gegeven door cultuur- en ideeënhistoricus Bart Jan de Graaf. De cursus bestaat uit tien videolezingen van ca. 45 minuten. De PowerPointpresentaties zijn na elke lezing te bekijken op deze website (‘archief’).