Ontdekkingen die de wereld veranderden. Een cultuurgeschiedenis van de archeologie

3400 jaar oude “verloren stad” ontdekt in Luxor’, ‘Pompeï van Egypte blootgelegd‘ en ‘Archeologen ontdekken “Verloren gouden stad van Luxor”,’ zo kopten de media nog maar enkele maanden geleden. Archeologische opgravingen – vooral wanneer het gaat om spectaculaire ontdekkingen op exotische locaties – spreken zeer tot de verbeelding. Opgegraven kostbaarheden, geheimzinnige manuscripten en onbekende culturen bezorgen de archeologie een avontuurlijk en mysterieus imago, voer voor films en spannende boeken. Dat archeologen in principe net zo gelukkig kunnen zijn met een onaanzienlijke potscherf als met een gouden munt wordt in de media wat minder breed uitgemeten. En dat was in het verleden niet anders.

Hoe belangrijk een onaanzienlijke scherf ook kan zijn voor een verdere reconstructie van het verleden, het zijn toch vooral de spectaculaire archeologische opgravingen en ontdekkingen die onze blik op het verleden hebben veranderd; de veldtocht van Napoleon naar Egypte bracht niet alleen de sleutel voor de ontcijfering van de hiërogliefen (de Steen van Rosetta) maar veroorzaakte bovendien een ware Egypte-rage, de ontdekking van Troje toonde aan dat de Ilias meer was dan een mooi overgeleverd verhaal en het blootleggen van de koningsgraven van Ur liet zien dat ook de Bijbel een historische grondslag had.

In deze vijfdelige lezingenreeks (vijf live lezingen, tien videolezingen) gaan we op zoek naar archeologische ontdekkingen die het grote publiek naar adem deed happen en ons perspectief op het verleden diepgaand heeft gewijzigd.

  1. De voorlopers: schatgravers & antiquairs
  2. Verder terug in de tijd: van Rome naar Griekenland
  3. Veertig eeuwen geschiedenis…’ : de geheimen van Egypte
  4. Het mysterieuze Oosten: de schatten van de Oriënt
  5. Ahnenerbe: Arische archeologie in dienst van het Derde Rijk

Data & kosten cursus Ontdekkingen die de wereld veranderden. Een cultuurgeschiedenis van de archeologie, juni – juli 2021

In verband met de versoepelingen van de coronamaatregelen kunnen de lezingen weer (gedeeltelijk) in Podium Babel plaatsvinden. Om 1,5 meter afstand te houden kunnen er echter niet meer dan 15 mensen per keer deelnemen. Vandaar dat er nu vier dagdelen zijn ingepland. Bij grote belangstelling zal ik het aantal dagdelen verder uitbreiden

Praktische informatie
U kunt de lezingenreeks zowel ‘live’ (in Podium Babel) als online (videolezingen) bijwonen. Voor deelname aan de cursus in Podium Babel betaalt u € 67,50
Studenten en minima betalen € 35,- Mocht u het cursusgeld niet kunnen opbrengen, dan kan er altijd in onderling overleg een lager bedrag worden afgesproken.

Live-lezingen, alleen in Podium Babel (Sittard)
Zeven woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur: 23 en 30 juni; 7, 14 en 21 juli
Zeven donderdagen van 10.00 tot 12.00 uur: 24 juni; 1, 8, 15 en 22 juli
Zeven donderdagen van 19.30 tot 21.30 uur: idem (’s avonds)
Zeven vrijdagen van 10.00 tot 12.00 uur: 25 juni, 2, 9, 16 en 23 juli

Online (video)lezingen
Volgt u de reeks liever ONLINE? Dan kunt u zich inschrijven voor de videolezingen, die telkens ca. 45 minuten duren. In plaats van vijf lezingen (‘live’) ontvangt u dan tien videolezingen die u tot een half jaar na afloop van de reeks kunt bekijken. Voor deelname aan de digitale lezingen betaalt u € 50,-

U ontvangt de link naar de lezingen steeds op woensdagavond (v.a. 23 juni) en zaterdag (v.a. 26 juni). De laatste lezing ontvangt u op zaterdag 24 juli. De links zijn actief tot een half jaar na afloop van de laatste lezing. U kunt de lezingen tot die tijd zo vaak bekijken als u wilt.

U kunt het cursusgeld overmaken naar rekeningnummer NL 06 INGB 0748 372 857 t.n.v. B.J. de Graaf in Sittard (voor overschrijven vanuit het buitenland – BIC: INGBNL2A). Wilt u bij de overschrijving ’Babel/archeologie’ dan wel ‘online/archeologie’ vermelden? Dat maakt de verwerking van de inschrijvingen een stuk eenvoudiger.

De cursus Ontdekkingen die de wereld veranderden. Een cultuurgeschiedenis van de archeologie wordt samengesteld en gegeven door cultuur- en ideeënhistoricus Bart Jan de Graaf. De cursus bestaat uit vijf lezingen van ongeveer twee uur, inclusief een koffiepauze, en/of uit tien videolezingen van ca. 45 minuten. In beide gevallen ontvangt u de link naar de videolezingen die ik gedurende de reeks zal opnemen.

U kunt zich voor deze cursus inschrijven door het inschrijfformulier op te sturen naar BJ de Graaf, Agricolastraat 128, 6131 JX in Sittard. Makkelijker nog is inschrijven middels het inschrijfformulier op de website: www.bartjandegraaf.nl