Heilzoekers, ischiaslijders en naturisten. Een cultuurgeschiedenis van het kuuroord

Wie de eerste kuurgast was weet niemand. Zeker is dat men in elk geval tijdens de bronstijd (ca. 3.000 tot 800 jaar v. Chr.) al warme baden bezocht. Een oude Britse legende verhaalt dat de warmwaterbronnen van Bath door de eerste Keltische koningen werden ontdekt. Zochten zij er hun heil voor lichamelijke kwalen? Was het baden in het als door een wonder verwarmde water louter voorbehouden aan edelen? Ging deze afdaling in de koesterende en dampende poel gepaard met ritueel en magie? Archeologische opgravingen bij warmwaterbronnen hebben bronzen wapens en andere offerandes aan het licht gebracht. Het suggereert dat men de warme, uit de grond opwellende bronnen met ontzag benaderde.
Van de tegenwoordige koudwaterrage (Wim Hof, ‘the Iceman’) tot het hedonistisch genieten, van het zoeken naar lichamelijke genezing tot spirituele reiniging en van een sociale activiteit tot de libertijnse genotzucht, – de beweegredenen om een thermale bron, een koud bad of een luxe kuuroord te bezoeken zijn legio.

Roman Sun God sculpture and its history - roman baths, Bath UK

In zes live-lezingen (of twaalf videolezingen van ca. 45 minuten) wordt de ontwikkeling van het kuuroord geschetst. Daarin zullen zowel de rituele oorsprong (religieuze fysieke en spirituele reiniging) als de seculiere praktijk (ontspanning en gezondheid) aan bod komen, die in vele culturen evenzovele vormen heeft aangenomen. De reeks beperkt zich niet tot het kuren zelf. Ook de weerslag daarvan op bijvoorbeeld de literatuur (Thomas Mann, Hermann Hesse) en de populaire cultuur (toerisme en wellness) zal daarin uitgebreid worden belicht.

  1. Kuren in de nevelen van de geschiedenis
  2. De Griekse en Romeinse badcultuur
  3. De badhuizen van de Arabische wereld
  4. Baden in de middeleeuwen: Europa en Japan
  5. De herontdekking van een heilzame traditie (17e en 18e eeuw)
  6. Het gouden tijdperk van het kuuroord (19e en 20e eeuw)

Data & kosten cursus Heilzoekers, ischialijders en naturisten. Een cultuurgeschiedenis van het kuuroord, september – oktober 2021

In verband met de grote onzekerheden m.b.t. corona en de maatregelen (m.n. de anderhalve meter maatregel) is het doorgaan van de lezingen in het PESTHUYSPODIUM nog onzeker. Die zullen alleen doorgaan indien de anderhalve meter maatregel is ingetrokken.

De lezingen in PODIUM BABEL gaan wel door, met (vooralsnog) inachtneming van de anderhalve meter maatregel. Om 1,5 meter afstand te houden kunnen er echter niet meer dan 15 mensen per keer deelnemen. Ik heb in eerste instantie drie dagdelen ingepland. Bij grote belangstelling wordt er mogelijk een dagdeel aan toegevoegd.

Praktische informatie

U kunt de lezingenreeks zowel ‘live’ (in Podium Babel, mogelijk in het Pesthuyspodium) als online (videolezingen) bijwonen. Voor deelname aan de cursus in Podium Babel betaalt u € 80,-. Voor deelname aan de videolezingen betaalt u € 55,-.

Studenten en minima betalen € 35,- Mocht u het cursusgeld niet kunnen opbrengen, dan kan er altijd in onderling overleg een lager bedrag worden afgesproken.

Live-lezingen, in het Pesthuyspodium (Maastricht) * zie hierboven
Zes woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur: 15, 22 en 29 sept.; 6, 13 en 20 okt.
(’s middags)

Live-lezingen, in Podium Babel (Sittard)
Zes woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur: 15, 22 en 29 sept.; 6, 13 en 20 okt.
(’s ochtends)
Zes donderdagen van 10.00 tot 12.00 uur: 16, 23 en 30 sept.; 7, 14 en 21 okt.
(’s ochtends)
Zes donderdagen van 19.30 tot 21.30 uur: idem
(’s avonds)

Online (video)lezingen
Volgt u de reeks liever ONLINE? Dan kunt u zich inschrijven voor de videolezingen, die telkens ca. 45 minuten duren. In plaats van zes lezingen (‘live’) ontvangt u dan twaalf videolezingen die u tot een half jaar na afloop van de reeks kunt bekijken. Voor deelname aan de digitale lezingen betaalt u € 55,-

U ontvangt de link naar de lezingen steeds op donderdagavond (v.a. 16 sept.) en zaterdag (v.a. 18 sept.). De laatste lezing ontvangt u op zaterdag 23 oktober. De links zijn actief tot een half jaar na afloop van de laatste lezing. U kunt de lezingen tot die tijd zo vaak bekijken als u wilt.

U kunt het cursusgeld overmaken naar rekeningnummer NL 06 INGB 0748 372 857 t.n.v. B.J. de Graaf in Sittard (voor overschrijven vanuit het buitenland – BIC: INGBNL2A). Wilt u bij de overschrijving naargelang ’Babel/kuuroorden’, ‘PHP/kuuroorden’ (Pesthuyspodium) dan wel ‘online/kuuroorden’ vermelden? Dat maakt de verwerking van de inschrijvingen een stuk eenvoudiger.

De cursus Ontdekkingen die de wereld veranderden. Een cultuurgeschiedenis van de archeologie wordt samengesteld en gegeven door cultuur- en ideeënhistoricus Bart Jan de Graaf. De cursus bestaat uit zes lezingen van ongeveer twee uur, inclusief een koffiepauze, en/of uit twaalf videolezingen van ca. 45 minuten. In beide gevallen ontvangt u de link naar de videolezingen die ik gedurende de reeks zal opnemen.

U kunt zich voor deze cursus inschrijven door het inschrijfformulier op te sturen naar BJ de Graaf, Agricolastraat 128, 6131 JX in Sittard. Makkelijker nog is inschrijven middels het inschrijfformulier op de website: www.bartjandegraaf.nl