Een halve eeuw in acht vensters: een nieuwe cultuurgeschiedenis van de periode 1945-2000

scan_cobra_omslag-magazine126235_mainoshoimageGFH
De cursus Een halve eeuw in acht vensters: een nieuwe cultuurgeschiedenis van de periode 1945-2000 is een aangepaste versie van de eerder gegeven cursus De tweede helft. Waar in de eerste reeks de breedte werd opgezocht, zal in de herziene versie meer de diepte in worden gegaan. Daarmee is de cursus zeker ook interessant voor diegenen die eerder De tweede helft hebben bijgewoond.

De nieuwe lezingenreeks sluit chronologisch aan op de cursus De eerste helft (1900-1940).

De achtergrond van Een halve eeuw in acht vensters wordt onverminderd gevormd door de twee oorlogen die het decor vormden van de naoorlogse periode: de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende Koude Oorlog. Tegen de achtergrond van de grote historische gebeurtenissen wordt in deze cursus een beeld gegeven van een aantal bijzondere sociaal-culturele ontwikkelingen gedurende de tweede helft van de twintigste eeuw. De periode staat in het teken van een dreigende atoomoorlog, later aangevuld met angst voor milieuvernietiging, toenemend consumentisme en economische crisis. Maar er zijn ook periodes van optimisme en ongebreidelde welvaart, vooral in de late jaren vijftig en de jaren zestig.

In acht lezingen worden de volgende onderwerpen behandeld:

Jaren ‘40: De schuldvraag: Duitslands worsteling met de fascistische erfenis
Jaren ‘50: Er is een lyriek die wij afschaffen: CoBrA, de Vijftigers, Lettrisme
Jaren ‘50: Expo ’58 – de wereldtentoonstelling in Brussel
Jaren ‘60: The Electric Kool-Aid Acid Test: Ken Kesey en de Merry Pranksters
Jaren ‘60: ‘Lieverevolutie!’ – Provo en de Kabouters
Jaren ‘70: Oostwaarts… Op zoek naar spirituele groei en emotionele bevrijding
Jaren ‘70: Club Risiko – de grimmige creativiteit van de punk
Jaren ’80: Postmoderne tijden

Museum Het Domein, Sittard
Acht maandagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur
(24/31 mrt, 7/14 apr, 12/19/26 mei, 16 juni)
Acht woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur
(26 mrt, 2/9/16 apr, 14/21 mei, 11/18 juni)
Acht woensdagavonden (idem)

Pesthuyspodium, Maastricht
Acht maandagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur
(24/31 mrt, 7/14 apr, 12/19/26 mei, 16 juni)

Cuypershuis, Roermond
Acht dinsdagmiddagen van 13.30 tot 15.30 uur
(25 mrt, 1/8/15 apr, 13/20/27 mei, 17 juni)

Kosten
€ 90,– / € 75, – (korting indien lid van de betreffende Vriendenvereniging / of inschrijving vóór 12 maart bij lezingenreeks in het Pesthuyspodium)

Studenten en minima betalen half geld (€ 45,-).  Mocht u het cursusgeld niet kunnen opbrengen, dan kan er altijd in onderling overleg een lager bedrag worden afgesproken. Ook kunt u desgewenst het cursusgeld gespreid betalen.
Voor deelname aan losse cursusdelen betaalt u € 12,- (regulier) / € 10,- (korting).

U kunt het cursusgeld o.v.v. ‘Vensters/Cuypershuis/Domein/PHP’ (invullen welke van toepassing is) overmaken naar rekeningnummer: NL06INGB0748372857 t.n.v. B.J. de Graaf in Sittard

IBAN: NL06INGB0748372857
BIC: INGBNL2A