Verrassend perspectief

·Verrassend perspectief·
42e29c5c5a345e752b3be2d78f9b9435

Ideeën over mens en cultuur
september/oktober 2016

In 1938 publiceerde de Nederlandse cultuurhistoricus Johan Huizinga zijn vermaarde boek Homo ludens. Proeve ener bepaling van het spelelement der cultuur. Huizinga’s uitgangspunt was dat de mens in zijn diepste wezen een homo ludens is, een ‘spelende mens’. Niet zijn verstand, maar het spel ligt aan de basis van de cultuur die de mens schept. En inderdaad, wanneer je de maatschappij met die blik gaat bekijken, zie je dat in alle instituties, organisaties, ceremonies en andere cultuurverschijnselen sprake is van spelregels, competitie, arbiters en vaste rituelen en dat in al die cultuurverschijnselen maar zeer ten dele sprake is van rede en ratio. Met grote overtuigingskracht weet Huizinga met zijn theorie van de ‘spelende mens’ ons nieuwe handgrepen te geven om onszelf en de wereld om ons heen te doorgronden.
Huizinga’s Homo ludens is één van die prachtige boeken die de mens en zijn cultuur definiëren vanuit een verrassend perspectief. Boeken die het midden houden tussen filosofie, cultuurgeschiedenis, antropologie en sociologie en eigenlijk vooral een compilatie zijn van dat alles, – zoals de mens zelf een compilatie is van heel veel verschillende eigenschappen, kwaliteiten en merkwaardigheden.

In de reeks Verrassend perspectief worden zes geheel verschillende maar steeds verrassende panorama’s geboden aan de hand van even zoveel invloedrijke boeken. Naast de ‘spelende mens’ komen in de reeks de ‘sprekende mens’, de ‘dierlijke mens’, de ‘tweede mens’, de ‘vliedende mens’ en de ‘werkende mens’ aan bod. De gemeenschappelijke deler: de mens is een merkwaardig verschijnsel…

  1. Johan Huizinga: Homo Ludens (1938)
  2. George Lakoff: Leven in metaforen (1980)
  3. Frans de Waal: De Bonobo en de tien geboden (2013)
  4. Simone de Beauvoir: De tweede sekse (1949)
  5. Henri Bergson: De scheppende evolutie (1907)
  6. Paul Lafargue: Het recht op luiheid (1880/’83)

Data cursus Verrassend perspectief, september/oktober 2016
Voormalige BIBLIOTHEEK Sittard, Broeksittarderweg 1 (theater/concertzaal)
zes maandagen van 10.00 tot 12.00 uur: 12, 19 en 26 september; 3, 10 en 17 oktober
zes woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur: 14, 21 en 28 september; 5, 12 en 19 oktober
zes woensdagen van 19.30 tot 21.30 uur: (idem)

Keuze uit drie cursusmomenten:
maandagochtend: 10.00-12.00
woensdagochtend: 10.00-12.00
woensdagavond: 19.30-21.30

PESTHUYSPODIUM Maastricht
zes maandagen van 14.00 tot 16.00 uur
12, 19 en 26 september; 3, 10 en 17 oktober

CUYPERSHUIS Roermond
zes dinsdagen van 14.00 tot 16.00 uur
13, 20 en 27 september; 4, 11 en 18 oktober

Kosten
€ 60,-

Studenten en minima betalen  € 35,-  Mocht u het cursusgeld niet kunnen opbrengen, dan kan er altijd in onderling overleg een lager bedrag worden afgesproken. Voor deelname aan losse cursusdelen betaalt u € 12,50

U kunt het cursusgeld overmaken naar rekeningnummer NL 06 INGB 0748 372 857 t.n.v. B.J. de Graaf in Sittard (voor overschrijven vanuit het buitenland – BIC: INGBNL2A). Wilt u bij de overschrijving al naargelang ’bieb/VP’ (voorm. Bibliotheek Sittard), ‘PHP/VP’ (Pesthuyspodium) of ‘CH/VP’ (Cuypershuis) vermelden? Dat maakt de verwerking van de inschrijvingen een stuk eenvoudiger.

De cursus Verrassend perspectief bestaat uit zes lezingen van ongeveer twee uur, inclusief een koffiepauze. Bij elk deel zal een beknopte samenvatting worden uitgereikt van de in de lezing besproken materie.