In de ban van de Oriënt

orient-website2In de ban van de Oriënt
januari – april 2017

De Oude Grieken beschouwden hun cultuur als de gulden middenweg tussen West en Oost. De barbaren, zowel ten westen maar vooral ten oosten van Griekenland, kregen allerlei eigenschappen toegekend die tot op de dag van vandaag in de beeldvorming doorwerken. De laatste loot aan deze stam van stereotyperingen is de befaamde theorie van de Amerikaanse politicoloog Samuel Huntington, die in 1993 zijn artikel Clash of Civilizations publiceerde. Hij opperde daarin dat de conflicten in de (moderne) wereld niet in eerste instantie ideologisch of economisch van aard zijn, maar cultureel.  Botsende beschavingen dus.
Tussen West en Oost.

In onze geglobaliseerde wereld met al haar economische verstrengelingen en migratiestromen is het denken in stereotyperingen actueler dan ooit: we hebben het over de moslim, de Marokkaan, de Amerikaanse en de Russische cultuur. Met dergelijke (voor)oordelen definiëren we niet alleen de ander, maar uiteindelijk ook onszelf: wij zijn Limburger / Nederlander / Europeaan omdat we niet zo zijn als de Hollander / Griek of Amerikaan.

In de reeks In de ban van de Oriënt (in twee delen van steeds zes lezingen) wordt tweeëneenhalf duizend jaar fascinatie voor de – in westerse ogen – exotische, geheimzinnige, wrede, spirituele en vooral zo irrationele oosterse wereld in beeld gebracht. Daarmee is deze reeks niet alleen een zoektocht naar wat het Oosten kenmerkt, maar ook een onderzoek naar de westerse vooronderstellingen en stereotyperingen.

Eerste reeks (januari/februari):

 1. Oriëntalisme in de Klassieke Oudheid: de uitvinding van de barbaren (5e eeuw v. chr.)orient-inside-000
 2. Naar ‘het einde van de wereld en de Grote Buitenste Zee’: de verovering van het Oosten door Alexander de Grote (356 – 323 v. chr.)
 3. De ‘Gesel Gods’: de Hunnen en de val van het Romeinse Rijk (5e eeuw)
 4. De Geestelijke Weide van Johannes Moschus: de wereld van Byzantium (550 – 619)
 5. De kruistochten en de Islam (8e – 15e eeuw)
 6. Marco Polo en de zijderoutes (1254 – 1324)

 Tweede reeks (maart/april):

 1. Het rijk van de Sultan (1453 – 1683)
 2. Wijsheid, geheimzinnigheid en erotiek I: de faam van Scheherazade (17e en 18e eeuw)
 3. ‘Veertig eeuwen geschiedenis kijken op u neer’: Europa in de ban van Egypte (19e eeuw)
 4. Wijsheid, geheimzinnigheid en erotiek II: de kolonisatie van de Oriënt (19e eeuw)
 5. De Oriënt per Express (1883 – 1977)
 6. Oriëntalisten van Edward Said (1978)

orient-outside-000In de tweede helft van mei 2017 organiseer ik een reis naar Marokko, waarin het Oriëntalisme centraal staat. We bezoeken dan een aantal plekken waar westerse kunstenaars, schrijvers en muzikanten zich hebben laten inspireren door de Marokkaanse cultuur. Meer informatie volgt

*        *        *

Data cursus Oriëntalisme, januari/april 2017

Onder voorbehoud locatie:
voormalig MUSEUM HET DOMEIN (filmzaaltje), Kapittelstraat Sittard
twaalf maandagen van 10.00 tot 12.00 uur:
16, 23 en 30 jan; 6, 13 en 20 feb (eerste reeks);
6, 13, 20 en 27 mrt; 3 en 10 april (tweede reeks)
twaalf woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur:
18 en 25 jan; 1, 8, 15 en 22 feb (eerste reeks);
8, 15, 22 en 29 mrt; 5 en 12 apr (tweede reeks)
twaalf woensdagen van 19.30 tot 21.30 uur: (idem)

Keuze uit drie cursusmomenten:
maandagochtend: 10.00-12.00
woensdagochtend: 10.00-12.00
woensdagavond: 19.30-21.30

PESTHUYSPODIUM Maastricht
twaalf maandagen van 14.00 tot 16.00 uur
16, 23 en 30 jan; 6, 13 en 20 feb (eerste reeks);
6, 13, 20 en 27 mrt; 3 en 10 april (tweede reeks)

CUYPERSHUIS Roermond
twaalf dinsdagen van 14.00 tot 16.00 uur
17, 24 en 31 jan; 7, 14 en 21 feb (eerste reeks);
7, 14, 21 en 28 mrt; 4 en 11 apr (tweede reeks)

Kosten
€ 125,- / meerdere personen per huishouden: € 110,- p.p.
(per zes lezingen: € 65,- / meerdere personen per huishouden: € 55,- p.p.)

Studenten en minima betalen  € 70,- voor de hele reeks (of € 35,- per cursusperiode van zes lezingen). Mocht u het cursusgeld niet kunnen opbrengen, dan kan er altijd in onderling overleg een lager bedrag worden afgesproken. Voor deelname aan losse cursusdelen betaalt u € 12,50

U kunt het cursusgeld overmaken naar rekeningnummer NL 06 INGB 0748 372 857 t.n.v. B.J. de Graaf in Sittard (voor overschrijven vanuit het buitenland – BIC: INGBNL2A). Wilt u bij de overschrijving al naargelang ’Domein/oost’ (voorm. Museum Het Domein Sittard), ‘PHP/oost’ (Pesthuyspodium) of ‘CH/oost’ (Cuypershuis) vermelden? Dat maakt de verwerking van de inschrijvingen een stuk eenvoudiger.