logo-bartjan2

Bart Jan de Graaf

Even voorstellen

Ik ben afgestudeerd als historicus aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie ‘cultuur- en ideeëngeschiedenis vanaf de Verlichting’. Na afronding van deze studie was ik onder meer elf jaar als kunsthistorische gids verbonden aan het Bonnefantenmuseum. Van 2006 tot 2012 werkte ik in Museum Het Domein in Sittard, waar ik onder andere een zevental tentoonstellingen organiseerde. Bij het drieluik ‘De Onderstroom’, een tentoonstellingsreeks over de roerige jaren ’60, ’70 en ’80 in de Westelijke Mijnstreek, verscheen in september 2012 een publicatie van mijn hand.

Sinds 2012 ben ik als freelancer werkzaam en geef ik cursussen met een cultuur- en ideeënhistorische inhoud en ben ik betrokken bij diverse activiteiten die onder de brede noemer ‘cultuureducatie’ zijn samen te vatten (publicaties, presentaties, activiteiten in musea, lezingen, enzovoorts).
In 2017 heb ik het initiatief genomen voor lezingen- en debatcentrum Podium Babel in Sittard.

Cursusaanbod Bart Jan de Graaf

In 2012 ben ik begonnen met het aanbieden van cursussen cultuurgeschiedenis.
De eerste twee cursussen werden goed bezocht en enthousiast ontvangen. In
De metamorfose van de wereld werd aan de hand van vijf thema’s (tijd, ruimte,
onttovering, onderbewustzijn en massacultuur) een beeld geschetst van de grote
veranderingen die zich voordeden in het tijdperk van de Industriële Revolutie, terwijl
in de Stedenreeks de recente (cultuur)geschiedenis en de opkomende moderniteit
van vijf Europese metropolen werd behandeld (Wenen, Parijs, Londen, Brussel en
Barcelona). Andere cursussen volgden, waaronder twee reeksen ‘ideeëngeschiedenis’ over filosofen van de twintigste eeuw (met een enkele uitstap naar de late negentiende eeuw).
De cursussen bevielen zo goed dat ik besloot zowel het cursusaanbod als het aantal cursuslocaties uit te breiden. Op dit moment geef ik in eigen beheer cursussen in Sittard (Podium Babel), Maastricht (Pesthuyspodium), Roermond (’t Paradies) en Venlo (Filmtheater De Nieuwe Scene).
Inmiddels is het aanbod uitgebreid tot de periode van de Renaissance, de Verlichting en de Romantiek. Daarmee bestrijken de lezingenreeksen de hele periode van de (vroeg)moderne tijd, een periode waarin de wereld een ware metamorfose heeft ondergaan.

Losse lezingen en cursussen op verzoek
De lezingenreeksen zijn over het algemeen zo samengesteld dat de afzonderlijke lezingen uit een reeks ook als losse lezing kunnen worden gegeven. Bent u geïnteresseerd in een gelegenheidslezing voor uw organisatie, schroom dan niet contact met me op te nemen. Uiteraard is het ook mogelijk speciaal voor de gelegenheid een lezing samen te stellen.  Klik hier  voor een vrijblijvende offerte.

Kunstenaarskolonies

Kunstenaarskolonies. Op zoek naar het paradijs. (Lezing is bij te wonen in mei en juni 2022)

Het ontstaan van de eerste kunstenaarskolonies is onlosmakelijk verbonden met de Romantiek. Met de oprukkende industrialisatie komen natuur en platteland in beeld als tegenhanger van de moderne stedelijke beschaving. Waar aanvankelijk de stad geldt als het vanzelfsprekende domein van de kunstenaar, trekt deze kunstenaar vanaf ongeveer 1830 naar het platteland om zich te laven aan de ‘eenvoud’ en het ‘oorspronkelijke’. Op het platteland en in de natuur vindt men nog het onbedorven leven en kun je je laten inspireren door de wonderen van de schepping.

Niet alleen het landschap, ook haar bewoners worden ontdekt als vertegenwoordigers van een wereld waarin eenvoud en authenticiteit nog vanzelfsprekend is, – in tegenstelling tot het drukke en lawaaiige stadsleven. De sensitieve en voor het ‘pure’ en ‘zuivere’ ontvankelijke kunstenaar heeft een aandachtig oog voor treffende, verheven en karakteristieke taferelen van het soort dat men alleen op bijzondere en vaak afgelegen plaatsen aantreft. Het schilderachtige of pittoreske wordt een belangrijk thema in de kunst.

Deze zesdelige cursus is min of meer thematisch opgezet, waarbij de kunstenaarskolonies naar hun ‘karakter’ worden samengevoegd en besproken.

  1. De romantiek van het woud
  2. De paradijselijke kust
  3. De eenvoud van het platteland
  4. Broeiplaats van nieuwe ideeën
  5. Amerikaanse kunstenaarskolonies
  6. Culturele vrijplaats

Data & kosten cursus Kunstenaarskolonies. Op zoek naar het paradijs, mei – juni 2022

Praktische informatie

Live-lezingen, in MAASTRICHT (Pesthuyspodium)
Zes woensdagen van 14.00 tot 16.00 uur: 11, 18 en 25 mei; 1, 8 en 15 juni (’s middags)

Live-lezingen, in SITTARD (Land van Gulick)
Zes woensdagen van 10.00 tot 12.00 uur: 11, 18 en 25 mei; 1, 8 en 15 juni (’s ochtends)
Zes donderdagen van 10.00 tot 12.00 uur: 12, 19 en 26 mei; 2, 9 en 16 juni (’s ochtends)

Live-lezingen, in VENLO (Filmtheater De Nieuwe Scene)
Zes vrijdagen van 10.00 tot 12.00 uur: 13, 20 en 27 mei; 3, 10 en 17 juni (’s ochtends)

Live-lezingen, in ROERMOND (wijkaccommodatie De Velderie)
Zes vrijdagen van 14.00 tot 16.00 uur: 13, 20 en 27 mei; 3, 10 en 17 juni (’s middags)

Online (video)lezingen                                               
Volgt u de reeks liever ONLINE? Dan kunt u zich inschrijven voor de videolezingen, die telkens ca. 45 minuten duren. In plaats van zes lezingen (‘live’) ontvangt u dan twaalf videolezingen die u tot een half jaar na afloop van de reeks kunt bekijken. Voor deelname aan de digitale lezingen betaalt u € 60,-

U ontvangt de link naar de lezingen steeds op donderdagavond (v.a. 12 mei) en zaterdag (v.a. 14 mei). De laatste lezing ontvangt u op zaterdag 18 juni. De links zijn actief tot een half jaar na afloop van de laatste lezing. U kunt de lezingen tot die tijd zo vaak bekijken als u wilt.

De cursus Kunstenaarskolonies. Op zoek naar het paradijs wordt samengesteld en gegeven door cultuur- en ideeënhistoricus Bart Jan de Graaf. De cursus bestaat uit zes lezingen van ongeveer twee uur, inclusief een koffiepauze, en/of uit twaalf videolezingen van ca. 45 minuten. In beide gevallen ontvangt u de link naar de videolezingen die ik gedurende de reeks zal opnemen.

Klik hier om deze lezing te boeken