logo-bartjan2

De metamorfose van de wereld. Een cultuurgeschiedenis van de 19e eeuw in vijf thema’s

Er is geen eeuw geweest waarin het aanzien van de wereld zo sterk is veranderd als de twintigste. Aan de wortels van deze ongekende metamorfose ligt de industriële revolutie die eind achttiende eeuw begint, maar in de negentiende eeuw tot volle wasdom komt.
We kunnen de twintigste eeuw daarom nauwelijks goed begrijpen zonder onze blik terug te laten voeren tot de negentiende. Kleine werkplaatsen veranderen in grootschalige fabrieken met lawaaiige stoommachines; de koets en trekschuit maken plaats voor de roetwolken uitbrakende trein en de radarboot van ijzer en staal; Darwins’ publicatie van On the Origin of Species markeert een kentering in het denken over het ontstaan van
de wereld en de plaats van de mens daarin en tal van andere wetenschappelijke ontdekkingen en inzichten doen het wereldbeeld kantelen. In het kielzog van de industriële revolutie vindt een ware metamorfose van de wereld plaats.

Morsetelegraaf uit 1837

Inhoud cursus

In deze vijfdelige introductiecursus worden in evenzoveel thema’s de negentiende-eeuwse fundamenten van de grote culturele veranderingen in de twintigste eeuw behandeld.

Tijd | de instelling van de standaardtijd en de enorme draagwijdte daarvan;
Ruimte | de snel kleiner wordende wereld door de uitvinding van de telegraaf, de telefoon en de aanleg van duizenden kilometers spoor;
God | de verregaande ‘onttovering van de wereld’ en de rol van Darwin, Feuerbach en Nietzsche in het onttronen van het christendom;
Onderbewustzijn | de ‘ontdekking’ van het onderbewustzijn en de ontmaskering van de rationaliteit, en;
Horden | de opkomst van de massamens en de massacultuur.

Helaas Is Deze Cursus Niet Meer Beschikbaar

offerte aanvragen

Wilt u een lezing voor uw organisatie, vereniging of vriendengroep?
Vraag een geheel vrijblijvende offerte aan.