logo-bartjan2

HER STORY. Een sociale geschiedenis van Nederland aan de hand van een reeks vrouwenlevens

Her Story (1600 – 2000)
Een sociale geschiedenis van Nederland aan de hand van een reeks vrouwenlevens

De ‘historie’ is nog veel te vaak ‘his story’ – een terugblik waarin mannen een hoofdrol worden toegedicht. Als reactie daarop werd in de vroege jaren zeventig het begrip ‘herstory’ bedacht. En dat was nodig ook, want de historische (doorgaans mannelijke) blik is nogal troebel, lijdt aan blinde vlekken en bijziendheid. Het blikveld neemt enorm toe wanneer de bril van ‘herstory’ wordt opgezet; daardoor worden voorheen ongeziene werelden ineens zichtbaar.
In Nederland is er sinds 2013 een dergelijke ‘bril’ voorhanden. In dat jaar werd het boek 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis (red. Els Kloek) gepubliceerd. Het is een his(her)storische schatkamer van ongekende rijkdommen.

James Ensor (1860-1949) wist zelfs van de dood een feest te maken. Waarom zou je bijvoorbeeld jezelf niet als dode afbeelden, waarom altijd maar anderen, zoals je moeder, je vader, je tante? Dus schilderde en tekende hij zijn skelet, achter de ezel aan het werk en omringd door geliefde ‘tronies van wilde lama’s, ongelikte vogels met paradijsstaarten, azuurgebekte kraanvogels die onnozele blunders kwetteren‘. Zo, liefst, omschreef hij zijn maskers. Of hij bood zichzelf aan, loom achteroverleunend op bed als Manets Olympia, maar dan van knekels.

Hebben we een aanleiding nodig om de blik te richten op een reeks fascinerende vrouwenlevens? Eigenlijk niet natuurlijk, maar toch is er een: in 2018 is het honderd jaar geleden dat het Katholiek Vrouwengilde Limburg werd opgericht. Doel van de vereniging was de vrouw ‘achter het aanrecht’ vandaan te krijgen en volwaardig mee te laten draaien in de maatschappij. Daarmee heeft het KVG een belangrijke rol gespeeld in de emancipatie van vrouwen in Limburg.

De emancipatie begon natuurlijk niet pas in de 20e eeuw. Al ver daarvoor waren er vrouwen die zich weigerden neer te leggen bij de hen toegedachte rol. In deze reeks beginnen we daarom met een aantal vrouwen die zich hulden in mannenkleren en zichzelf daarmee bevrijdden van het knellende keurslijf van maatschappelijke verwachtingen (17e en 18e eeuw). In deel 2 t/m 6 staan respectievelijk de (cruciale) rol van vrouwen in het ‘beschavingsoffensief’ van de liberale burgerij (18e en 19e eeuw), het vroege feminisme (19e eeuw), de wetenschap, de letterkunde en de kunst (20e eeuw) centraal.
Aan de hand van een reeks vrouwenlevens wordt hiermee tegelijkertijd een fascinerend beeld geschetst van de sociale geschiedenis van Nederland gedurende de afgelopen vier eeuwen.

Inhoud cursus

1. Vrouwen in mannenkleren
2. Liefdadigheid, zorg en mecenaat
3. Vroege feministen
4. Vrouwen in de wetenschap
5. Vrouwen in de letterkunde
6. Vrouwen de kunst

helaas is deze cursus niet meer beschikbaar

offerte aanvragen

Wilt u een lezing voor uw organisatie, vereniging of vriendengroep?
Vraag een geheel vrijblijvende offerte aan.