logo-bartjan2

curriculum vitae

Drs. Bart Jan de Graaf is afgestudeerd als historicus aan de Universiteit Utrecht, met als specialisatie ‘cultuur- en ideeëngeschiedenis vanaf de Verlichting’. 

Deeltijdopleiding met specialisatie cultuur-, mentaliteits-
en ideeëngeschiedenis vanaf de Verlichting. Eindscriptie over het dadaïsme.

Voltijdopleiding Nederlands en Geschiedenis, Vrije Studierichting ‘cultuur en educatie’ en de vakken kunstgeschiedenis en filosofie gevolgd.

Lezingen Bart Jan de Graaf

Sinds 2012 is Bart Jan als freelancer werkzaam en geeft hij cursussen met een cultuur- en ideeënhistorische inhoud en is hij betrokken bij diverse activiteiten die onder de brede noemer ‘cultuureducatie’ zijn samen te vatten (publicaties, presentaties, activiteiten in musea, lezingen, enzovoorts).

De Onderstroom

Bij het drieluik ‘De Onderstroom’, een tentoonstellingsreeks over de roerige jaren ’60, ’70 en ’80 in de Westelijke Mijnstreek, verscheen in september 2012 een publicatie van zijn hand.

Activiteiten

cultuurhistoricus: cursussen, lezingen, tentoonstellingen, publicaties.

Ervaringen

Bonnefantenmuseum

In de periode 2001 - 2012 gaf Bart Jan als kunsthistorische gids en museumdocent rondleidingen in het Bonnefantenmuseum (vaste collecties oude- en hedendaagse kunst, wisselende tentoonstellingen, gebouw/architectuur Rossi, architectuur wijk Céramique). In 2001 - 2002 was hij bij het Bonnefantenmuseum coördinator informatievoorziening bij de tentoonstelling ‘De Firma Brueghel’ (naast de coördinatie tussen de verschillende afdelingen o.a. opzetten van de website, scenario audiovisuele presentatie, schrijven van tentoonstellingsteksten en -flyer, enz.). Actieve rol binnen de voorbereidende projectgroep. Diverse lezingen verzorgd (extern) over de tentoonstelling.

Schunck

Jan-april 2010 Gastconservator van de tentoonstelling 100 jaar Muziekschool Heerlen: Grondleggers en Bruggenbouwers.

Museum Het Domein

In de periode 2006 - 2012 was Bart Jan verbonden aan de afdeling Stedelijke Historie van Museum Het Domein in Sittard, waar hij tentoonstellingen maakte, de randprogrammering verzorgde bij diverse tentoonstellingen (lezingen, debatten, kunstenaarsgesprekken en filmvertoningen) en diverse teksten redigeerde (o.a. voor catalogi) voor zowel de afdeling Stedelijke Historie als Hedendaagse Kunst.

Oprichter van lezingen- en debatcentrum Podium Babel

Bart Jan de Graaf uit Sittard wil vooral vertellen over cultuur, geschiedenis en filosofie.

Omdat niemand anders op het idee kwam om een lezingenplek in zijn woonplaats Sittard op te richten deed hij het zelf maar en daar ontstond Podium Babel.

Het is vooral een plek voor verdieping. De Graaf komt naar eigen zeggen ‘gewoon op het terras’ op de onderwerpen die hij wil aanpakken. 

Lezing van Bart Jan voor Studium Generale Eindhoven